Det har varit åtskilliga debatter huruvida behandlingen och uppträdanden av djur på cirkus runt om i världen, är en trevlig underhållning eller ett rent djurplågeri. Faktum är att många djur lider av att bli tvingade att utföra olika konster eller bära på folk under flera timmar i bl.a Asien så att turister ska betala pengar eller få en trevlig upplevelse. Men allteftersom saker och ting har uppdagats, information och bilder har spridits och folk sett med egna ögon hur djur har mått, har numera ett förbud börjat ta vid på hela vår planet, åtminstone officiellt.

Många djur har varit med på cirkusar, bl.a lejon och tigrar, kameler, elefanter, sjölejon, hästar, apor, ormar osv. Även de svenska cirkusarna har haft djuruppvisningar på sina scheman och till en stor del har folk uppskattat det. Men det har förvisso ändrats och på det stora hela kan man säga att det är tur. Trots att det råder förbud av många djurarter på cirkusar, förekommer det ändå att man använder andra djur som hästar, hundar, katter och getter som är mer medgörliga och går att tämja mer än andra djur. Men frågan är om även dem, uppskattar det.

Man har i vissa fall ändå gjort livet mer enkelt och naturligt för cirkusdjur men det är ändå en onaturlig miljö att vistas i och även svenska cirkusar som borde vara extra vaksamma, har hamnat i trubbel för att ha vanvårdat djur.

Djuraktivister menar att det är rena misshandeln att använda djur på cirkus samt att alla cirkusar som använder djur borde bojkottas. Huruvida det kommer att ske eller inte i framtiden kan man bara spekulera i. Det har också gått så långt att många djurrättsaktivister ställer sig utanför cirkusar som inkluderar djur, för att öppet protestera och ta bilder för att dokumentera hur djuren egentligen mår. Enligt Jordbruksverket ska man strikt följa de regler som gäller för cirkusdjur och djuren ska besiktas samt ingå i en djurjournal, en turnéplan och en träningsplan.