I slutet av 2017 blev det helt förbjudet att använda sig av elefanter på cirkusar i Sverige. Detta förbud har rått sedan flera år i många andra länder och det hade varit på tal en tid. Cirkusar har för övrigt fått mycket kritik genom att ha exploaterat djuren och givit dem en onaturlig levnadsstandard och det som för många år sedan ansågs charmigt, har nu börjat anses som avskyvärt hos många människor. Det är inte bara elefanter som få lämna arenan utan även sjölejon. Detta har blivit resultatet av en djurskyddslag som trädde i kraft 2018.

Anledningen är som redan nämnt ovan – elefanters och sjölejons naturliga beteende kan inte tillgodoses på cirkusar. Detta har blivit en kärnfråga för Djurens Rätt som under många år kämpat för att stifta denna lag då de anser att vilda djur absolut inte hör hemma på cirkus. Nu har de alltså fått sin vilja igenom och det betyder att elefanter och andra vilda djur är ett minne blott på cirkusar. De flesta människor anser också detta vara något positivt då det sedan en tid tillbaka redan är förbjudet att ha apor, tigrar och andra rovdjur, giraffer och flodhästar springande runt på arenan. Detta också för att det är riskfyllt och vissa incidenter med vilda djur har hänt när de har begett sig ut bland publiken och attackerat folk.

Den sista gången som en cirkus i Sverige hade med elefanter på arenorna, var 2013 och det gällde Cirkus Scott. Även Cirkus Maximum hade med sig elefanter bakom scenen men dessa uppträdde aldrig. Den sistnämnda cirkusen har även hamnat i blåsväder för att ha haft en skadad kamel med bakom kulisserna som orsakade stor debatt och polisanmälan. Den tiden när vilda djur utförde konster på cirkusar, är helt enkelt förbi och man får locka folk med andra typer av uppvisningar istället.