Det är hårt med de lagar och regler som ska tillämpas och följas före, under och efter cirkusföreställningarna. För det första ska hela cirkusen besiktigas av Länsstyrelsen, senast 14 dagar innan föreställningen äger rum. Om du sedan väljer att byta ut djur eller göra ändringar i din turnéplan eller djurplan, så måste cirkusen besiktigas på nytt. Det är således ord och inga visor som gäller och tur är väl det!

I vissa fall kan cirkusen på oanade påhälsningar av Länsstyrelsen om denna myndighet tycker att det är en viktig åtgärd att vidta och detta kan alltså resultera i oplanerade besök närsomhelst. Det gäller att ha rent mjöl i påsen för om vissa avvikelser eller problem kommer upp till ytan, så kan hela evenemanget ställas in eller förbjudas helt och fullt.

Detta gäller!

Det är mycket ansvar som en cirkusägare har att ta på sig. Det gäller bland annat att upprätthålla en turnéplan, en djurjournal och en träningsplan för djuren. Dessa lämnas också in till Länsstyrelsen för att godkännas. De gäller för den kommande månaden och ska vara grundligt utförda. Alla ändringar ska rapporteras och alla skador eller betennden från djuren ska skrivas in – alltifrån hälta eller minskad aptit till omfattande skador och sjukdomar. Alla journaler måste dessutom sparas i åtminstone tre år framöver.

Ta hänsyn till djuren

Man får inte kräva mer av djuren än vad de kan förmå sig till att göra. Alla skador och sjukdomar samt avvikande beteende ska kollas upp av legitimerad veterinär för att se om djuret är i stånd att uppträda eller tränas överhuvudtaget. Djuren måste ha fri tillgång till uteplatser och friskt foder och vatten. De måste också ha viloplatser där besökare inte kan nå dem samt tillgång till skuggiga områden. Det finns ett stort antal djur som inte får användas, däribland apor, krokodildjur, kängurur, rovdjur, strutsar, giraffer och säldjur m.fl.